کارگزار بیمه کیست؟

در راستای مدیریت هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در جهت نیل به یک زندگی آرمانی ایده‌آل استفاده از ظرفیت‌های صنعت بیمه ( عنوان یک صنعت پیچیده مالی و وجود تعهدات آتی در آن) نیازمند همراهی راهنما و مشاور و یک وکیل متخصص در آن صنعت با عنوان کارگزار می باشد.کارگزاران در تمام دنیا با شناخت نیازهای مشتری، بیمه‌ای متناسب با آن طراحی کرده و طی مذاکرات متعدد با شرکت های بیمه بهترین قرارداد از حیث قیمت،پوشش‌ها و خدمات را به مشتری معرفی می کند. براساس قانون در ایران به منظور تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها شرکت‌های کارگزاری زیر نظر بیمه‌مرکزی شکل گرفته‌اند تا بتوانند از حقوق بیمه‌گذار در این امر دفاع کرده و منجر به شفافیت خدمات بیمه ارائه شده به بیمه‌شدگان گردند.

 قطعا دستیابی به این مهم یعنی؛ بهره‌وری بیشتر از قرارداد بیمه منعقد شده و تعهدات آتی ارائه شده از شرکت بیمه‌گر، که خود عامل اصلی و تامین آرامش واقعی از بیمه می باشد؛ زمانی امکان‌پذیر است که قرارداد بیمه مناسب و با رعایت الزامات حقوقی و فنی منعقد گردیده و نظارت کافی بر انجام وظایف طرفین در طول مدت قرارداد وجود داشته باشد.

  • با کارگزار می‌توان حق بیمه‌ای کاملا متناسب با پوشش‌ها و خدمات دریافت‌شده پرداخت کرد.

کارگزاران به دلیل تخصصشان معمولا از پوشش‌ها، نرخ‌ها و حدود مجاز تخفیف شرکت‌های بیمه مطلعند و می‌توانند با انجام کارشناسی دقیق، بیمه‌نامه درست‌تر با حق بیمه مناسب‌تری به ایشان ارائه کنند.

  • با کارگزار مناسب‌ترین شرکت بیمه به مشتری پیشنهاد می‌شود.

کارگزاران به دلیل همکاری با همه شرکت‌های بیمه و آگاهی از شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه‌های همه شرکت‌ها می‌توانند با مقایسه توانمندی‌ها و سابقه عملگری آنها در قراردادهای گذشته، مناسب‌ترین شرکت بیمه را در قرارداد بیمه مورد نظر مشتری به او معرفی کنند.

  • با کارگزار در هنگام خسارت تنها نیستید.

کارگزاران دارای دانش و تجربه چندین‌ساله در رشته‌های مختلف بیمه است. همچنین از نظر حقوقی وکیل و مشاور بیمه‌شده در هنگام وقوع زیان و خسارت بوده و به استناد وظایف قانونی‌اش و با اجازه بیمه‌شده، حق پیگیری پرونده‌های منجر به خسارت را دارد. بنابراین می‌تواند با راهنمایی و وکالت بیمه‌شده از( ابتدای تشکیل پرونده تا دریافت خسارت از بیمه‌گر ) این امور را برای زیان‌دیده تسهیل نماید.

تفاوت کارگزاری رسمی بیمه با نماینده بیمه چیست؟

نماینده شرکت بیمه فقط یک کد از شرکتی که نمایندگی آن را اخذ کرده دریافت می‌کند و تنها فروشنده محصولات همان شرکت بیمه است، کارگزار به سبب مسئولیت صیانت از حقوق بیمه‎شدگان می‌توان استعلام نرخ‎ها و شرایط مختلف را از همه شرکت‎های بیمه دریافت و مشتری را در انتخاب مناسب‎ترین گزینه همراهی نماید.

براساس مقررات موجود کارگزار به عنوان وکیل و حافظ منافع بیمه‌شده در امور خسارتی حضور داشته باشد اما نماینده بیمه تنها به‌عنوان رابط و نماینده شرکت بیمه در هر خسارت نقش‌آفرینی می‌کند.

یک نماینده نمی‌تواند همزمان کارگزار  بیمه باشد یا حتی در یک کارگزاری سمتی داشته باشد و بالعکس؛  فعالان بازار بیمه فقط یکی از این امور را می‌توانند عهده‌دار باشند و غیر از آن تخلف و غیرقانونی است .
یک کارگزار بیمه می‌تواند محصولات چند شرکت بیمه را پیشنهاد و ارائه کند و به همین دلیل باید از تمامی ‌آنان آگاهی داشته باشد و به همین دلیل مشتریان از تفاوت بین آن محصولات با خبر می‌شوند و در نهایت مناسب‌ترین محصول را انتخاب و خریداری می‌کنند اما نمایندگان بیمه فقط مجاز هستند که محصول شرکت خود را به شما معرفی کنند.